Hallitus

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä, sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen tehtävät ovat:

  • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sen nimissä sekä kantaa ja vastata sen puolesta
  • huolehtia yhdistyksen hyvästä hallinnosta ja toiminnasta vuosikokousten välissä
  • kutsua yhdistys kaksi (2) kertaa vuodessa vuosikokouksiin, sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa
  • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
  • panna toimeen yhdistyksen vuosikokousten päätökset
  • huolehtia varojen hankinnasta ja tilinhoidosta
  • hyväksyä uudet jäsenet