Geenitestien tulkinta

Geenitestitulosten merkintä ja tulkinta

Geenitestin tulokset esitetään yleensä alleeliparina. Yhdistyksen tietokannassa normaali alleeli merkitään "N" ja geenimuutos merkitään sairauden lyhenteellä, esimerkiksi "DM". MDR1:n kohdalla normaali alleeli merkitään "+" ja geenimuutos "-". Normaali alleeli voidaan merkitä myös "WT" ja geenimuutos "MUT" tai "M".

CEA (Collie Eye Anomaly)

DNA-testitulosSelitysMerkitys jälkeläisille
N/NKoiralla ei ole CEA:a aiheuttavaa geenimuutosta. Koira ei ilmennä CEA:a.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin eikä niillä näin ollen ilmene CEA:a
N/CEAKoiralla on yksi kopio CEA:a aiheuttavasta geenimuutoksesta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koira ei ilmennä CEA:a.

Koiran jokaisella jälkeläisellä on 

  • 50% todennäköisyys periä normaali alleeli (N). Nämä jälkeläiset eivät ilmennä CEA:a
  • 50% todennäköisyys periä geenimuutos (CEA). Näiden jälkeläisten kohdalla toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, ilmentääkö jälkeläinen CEA:a
CEA/CEAKoiralla on kaksi kopiota CEA:a aiheuttavasta geenimuutoksesta. Koira ilmentää CEA:a. Huomaa, että CRD usein peittyy nuorella iällä, jopa pikkupentuna, eikä sitä voida aina kliinisesti todeta.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen CEA-geenimuutoksen. Toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, ilmentääkö jälkeläinen CEA:a.


MDR1 (Multidrug Resistance 1) - lääkeaineyliherkkyys

Tarkempaa tietoa MDR1-lääkeaineyliherkkyydestä (onko linkkiä)

DNA-testitulosSelitysMerkitys jälkeläisille
+/+Koiralla ei ole MDR1-geenimuutosta. Koiralla ei ole tähän geeniin liitettyä lääkeaineyliherkkyyttä.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin MDR1-alleelin (+).
+/-Koiralla on yksi kopio MDR1-geenimuutoksesta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koiran kyky sietää tiettyjä lääkkeitä on alentunut.

Koiran jokaisella jälkeläisellä on 

  • 50% todennäköisyys periä normaali alleeli (+)
  • 50% todennäköisyys periä MDR1-geenimuutos (-)
-/-Koiralla on kaksi kopiota MDR1-geenimuutoksesta. Koira on yliherkkä tietyille lääkeaineille.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen MDR1-geenimuutoksen (-)


DM - degeneratiivinen myelopatia / etenevä selkäydinrappeuma

DNA-testitulosSelitysMerkitys jälkeläisille
N/NKoiralla ei ole DM:lle altistavaa geenimuutosta. Koiralla ei ole kohonnutta riskiä sairastua DM:an.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin (N). Jälkeläisillä ei ole kohonnutta riskiä sairastua DM:an.
N/DMKoiralla on yksi kopio DM:lle altistavaa geenimuutosta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koiralla ei ole kohonnutta riskiä sairastua DM:an.

Koiran jokaisella jälkeläisellä on

  • 50% todennäköisyys periä normaali alleeli (N). Näillä jälkeläisillä ei ole kohonnutta riskiä sairastua DM:an
  • 50% todennäköisyys periä geenimuutos (DM). Näiden jälkeläisten riski sairastua DM:an riippuu toiselta vanhemmalta peritystä alleelista.
DM/DMKoiralla on kaksi kopiota DM:lle altistavaa geenimuutosta. Koiralla on kohonnut riski sairastua DM:an.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen DM:lle altistavan geenimuutoksen. Jälkeläisten riski sairastua DM:an riippuu toiselta vanhemmalta peritystä alleelista.


IPD (Inflammatory pulmonary disease) - tulehduksellinen keuhkosairaus

IPD on pikkupentuiässä ilmentyvä vakava keuhkosairaus. Kahta kantajaa (N/IPD) ei tule parittaa keskenään.

DNA-testitulosSelitysMerkitys jälkeläisille
N/NKoiralla ei ole keuhkosairautta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira ei sairastu IPD:en.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin (N). Jälkeläiset eivät sairastu IPD:en.
N/IPDKoiralla on yksi kopio keuhkosairautta aiheuttavaa geenimuutosta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koira ei sairastu IPD:en.

Koiran jokaisella jälkeläisellä on

  • 50% todennäköisyys periä normaali alleeli (N). Nämä jälkeläiset eivät sairastu IPD:en.
  • 50% todennäköisyys periä geenimuutos (IPD). Näiden jälkeläisten kohdalla toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, sairastuuko jälkeläinen IPD:en.
IPD/IPDKoiralla on kaksi kopiota keuhkosairautta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira sairastuu keuhkosairauteen muutaman päivän iässä. Koiralla on todennäköisesti keuhkosairauden oireita koko eliniänKoiria ei suositella käytettävän jalostukseen. Koiran jokainen jälkeläinen perii geenimuutoksen (IPD), ja toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, sairastuuko jälkeläinen IPD:en.


rcd2-PRA (progressive retinal atrophy) - etenevä verkkokalvon rappeuma

Collieilla esiintyvään PRA:han on liitetty RD3-geeni, joka aiheuttaa rcd2-tyypin PRA:ta. Muilla roduilla on tunnistettu muiden geenien muutoksia (esimerkiksi shetlanninlammaskoirilla BBS2 ja CNGA1). Muiden rotujen PRA-geenitesteillä ei voida testata collieiden PRA:ta.

DNA-testitulosSelitysMerkitys jälkeläisille
N/NKoiralla ei ole rcd2-PRA:ta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira ei sairastu rcd2-PRA:han.Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin (N). Jälkeläiset eivät sairastu tämän geenimuutoksen aihettamaan PRA:han.
N/rcd2-PRAKoiralla on yksi kopio rcd2-PRA geenimuutosta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koira ei sairastu rcd2-PRA:han.

Koiran jokaisella jälkeläisellä on

  • 50% todennäköisyys periä normaali alleeli (N). Nämä jälkeläiset eivät sairastu IPD:en.
  • 50% todennäköisyys periä geenimuutos (rcd2-PRA). Näiden jälkeläisten kohdalla toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, voiko jälkeläinen sairastua rcd2-PRA:han.
rcd2-PRA/rcd2-PRAKoiralla on kaksi kopiota rcd2-PRA:ta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira voi sairastua rcd2-PRA:han.Koiran jokainen jälkeläinen perii geenimuutoksen (rcd2-PRA), ja toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, voiko jälkeläinen sairastua rcd2-PRA:han.


DMS eli dermatomyosiitti

Tämänhetkisen tiedon mukaan collieiden ja shetlanninlammaskoirien alttius sairastua dermatomyosiittiin määräytyy kolmen eri riskigeenin ja niissä esiintyvien alleelien yhdistelmän mukaan. Alleeliyhdistelmät jaetaan korkean (high), kohtuullisen (moderate) ja matalan (low) riskin alttiuteen. Riskigeenit merkitään kirjaimilla A, B ja C. Normaali alleeli merkitään pienellä kirjaimella (a, b, c) ja riskialleeli isolla kirjaimella (A, B ja C). C-riskigeenin normaali alleeli (c) on hyvin harvinainen collieilla ja siksi lähes kaikilla collieilla on matala riski sairastua dermatomyosiittiin.