Hallituksen kokouskuulumisia 9/2020

4.11.2020

Hallitus kokoontui nettikokoukseen GoToMeetingin välityksellä 14.10.2020.

Todettiin, että yhdistyksen talous on vihdoin parin vuoden ponnistelujen jälkeen saatu tasapainoon. Keskusteltiin, onko varaa laskea jäsenmaksua esityksen mukaisesti vai tarvitaanko vielä puskuria tulevaisuuteen, jota nykyinen jäsenmaksun summa lisäisi. Todettiin, että jäsenistöstä on tämän vuoden aikana löytynyt talkoohenkeä ja säästöihin asennoitumista, mitä kannattaisi nyt “palkita” laskemalla jäsenmaksun hintaa. Esitetään vuosikokoukselle jäsenmaksun laskemista, ja toivotaan tämän myös lisäävän jäsenmäärää.

Päätettiin palkita Vuoden alaosastona 2019 Pirkanmaan alaosasto, perusteluina plussan puolelle jäänyt tilinpäätös, aktiivinen säännöllinen koulutustoiminta ja Hauhon suuren Collieleirin järjestelyt yhteistyössä Päijät-Hämeen alaosaston kanssa. Päijät-Hämeen ao palkitaan kunniamaininnalla.

Colliepäivä Instagramissa oli menestys, jäsenistö nosti hyvin esille virtuaalisesti. Colliekalenteri 2021 valmistumassa, tilauslomake tulee kotisivuille. Uusi seuravaatetilaus tekeillä. Webinaaritallenteet ovat nyt katsottavissa nettisivuilla, asiasta tiedotettava. MyDogDNA:n suhteen tilanne on edelleen avoin ja asiaa koitetaan selvitellä laboratorion kanssa.

Keskusteltiin tapahtumien järjestysvuoroista infoamisesta ja niiden järjestelystä tulevaisuudessa, sekä erikoisnäyttelyiden järjestelyistä. Todettiin, että alaosastojen vastuut ovat epäsuhtaisia ja riippuu paikallisten aktiivisuudesta, erityisesti erkkarien ja mestaruuksien järjestämisten suhteen. 

Ehdotettiin, että mietitään konsepti uusiksi seuraavin päälinjoin: laajennetaan pääyhdistyksen näyttelytoimikuntaa, jolloin näyttelyiden järjestämisvastuu on pääyhdistyksellä. Alaosasto auttaa sopivan paikan etsimisessä ja vastaa buffetista. Näyttelyn osalta menot ja tulot yhdistykselle, buffasta alaosastolle. Talkooväkeä alaosastolta. Alaosasto voi pyytää yhdistykseltä erikoisnäyttelyä järjestettäväksi, koska on useita alaosastoja jotka siihen kykenevät ja haluavat tällä hetkellä järjestää. Ongelman aiheuttavat vuorottelusysteemissä ne alaosastot jotka kieltäytyvät järjestämisvastuustaan. Päätettiin, että hiotaan esityksen yksityiskohtia ja viedään esitys erikoisnäyttelyn järjestämisvastuun siirtymisestä alaosastoilta näyttelytoimikunnalle kevätvuosikokoukselle 2021. 

Keskusteltiin toimikunnista ja niiden toimiohjeiden päivityksistä. Asia on edennyt hyvin, mutta lisättävä viime kokouksessa ehdotettu muutos tapahtumavastaavan pestiin: valitaan erikseen kuhunkin toimikuntien vuoden aikana järjestämään tapahtumaan oma vastaava, ei yksi ja sama henkilö koko vuodeksi. 

Päätettiin, että uusia jäseniä liittäneet kasvattajat listataan kennelnimittäin joululehteen. Lisäksi tarjotaan heille mahdollisuutta saada 1/4 -sivun mainos ilmaiseksi tai 20 euron alennus koko sivun mainoksesta, kiitoksena jäsenyyskampanjaan osallistumisesta. Vuoden 2020 aikana pentuejäseniä liittäneisiin kasvattajiin otetaan asian osalta yhteyttä suoraan henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Kauppasopimuksen liite perinnöllisistä vioista ja sairauksista, uusi ajantasaistettu versio on työn alla jalostustoimikunnalla. Valmistuu vuoden lopulla. Yhdistyksen puheenjohtaja on edistänyt terveystietokanta-asiaa, ja testitietokanta on jo hallituksen ja jalostustoimikunnan käytössä. 

Käsiteltiin uudelleen paimennustoimikunnan tapaa toimia collieiden mestaruuskilpailujen palkintojenjaossa. Asiasta saatiin myös paimennustoimikunnan selvitys kokouksen käsittelyyn. Todettiin, että selvityksen ja silminnäkijäkertomusten mukaan palkintojenjako on mennyt väärin ja sponsorisopimuksen vastaisesti. Pahoittelut asianosaisille.

Anotut erikoisnäyttelyt vuodelle 2022: 7.5. Espoo (sivuerikoisnäyttely), 28.8. Espoo (pääerikoisnäyttely, Helsingin alaosasto).
Käsiteltiin Colliekilpailujen sääntöjen olennaisimmat muutokset vuoden 2021 pisteenlaskuun. Hyväksyttiin uudet säännöt. Huomioitiin myös, että kilpailuihin osallistumisen alkaessa olisi hyvä lisätä tiedotteeseen maininta, että pääyhdistyksen ja alaosastojen Colliekilpailuihin ilmoittaudutaan erikseen eikä kummastakaan välitetä pisteitä suuntaan tai toiseen.

Mestaruuskilpailujen päivitetty ohje hyväksyttiin.
Hyväksyttiin uusia jäseniä 17kpl, joista kasvattajien liittämiä 7. Eronneita jäseniä ei ollut.

Seuraava hallituksen kokous 10/20: 18.11.2020.