Aprillipilana tänä vuonna risteytysprojekti

1.4.2021

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 1.4.2021 hyväksynyt Suomen Collieyhdistys ry:n hakemuksen roturisteysprojektista rotujen monimuotoisuuden parantamiseksi ja rotujen ongelmien korjaamiseksi. 

Haemmekin nyt mukaan projektiin kasvattajia, joilla on mahdollisuus sitoutua risteytysprojektiin seuraavien 15 vuoden ajaksi. Kasvattajan tulee sitoutua kasvattamaan vähintään pentue vuodessa, käyttämään jalostukseen vain ohjelman mukaisia koiria ja tutkituttamaan jalostuskoiransa ohjelman vaatimalla tavalla.

Ohjelmassa on tarkoitus risteyttää sileäkarvainen collie bokserin kanssa, jotta collieiden liian pitkää kuonoa saadaan lyhennettyä. Samalla saadaan korjausta silmien kokoon ja purentoihin. Bokserin toivotaan säilyttävän rodunomaiset korvat. Myös runkoihin ja luustoihin saataneen lisää vahvuutta. Luonteeltaan bokseri soveltuu erityisen hyvin risteytettäväksi nimenomaan sileäkarvaisen collien kanssa, ja odotettavissa onkin huomattavia parannuksia palveluskoiraominaisuuksiin.

Pitkäkarvaisen collien risteytysroduksi on valittu berninpaimenkoira. Samoin kuin boksereilta, berninpaimenkoirilta toivotaan parannusta kuonojen pituuksiin ja silmien kokoon. Myös purentojen voidaan arvioida paranevan ja luustojen vahvistuvan. Luonteeltaan yhdistelmästä odotetaan erityisen miellyttäviä seurakoiria.

Myöhemmässä projektin vaiheessa näiden risteytyskoirien tuoma geneettinen monimuotoisuus on tarkoitus hyödyntää molempiin rotuihin sileäkarvainen x pitkäkarvainen -yhdistelmien kautta. 

Kaikki jalostuskoirat tulee olla virallisesti lonkka-, kyynär- ja selkäkuvattuja ja terveiksi todettuja. Lisäksi ne tulee geenitestata CEA:n, DM:n, MDR1:n, DET:n, WO43:n, 4KD3:n ja FF:n osalta. Myös merletesti tulee tehdä kaikilta jalostukseen käytettäviltä koirilta eikä merle x merle -yhdistelmää saa tehdä. Koirat tulee MH-testata ja niillä tulee olla koulutustunnus joko palveluskoira- tai paimennuskokeesta. Pitkäkarvaisen ja berninpaimenkoiran risteytyspentueen F1-sukupolvelle testitulokseksi kelpaa myös koulutustunnus RTK4 tai TK4. Koirien tulee läpäistä myös AD-koe ennen astutusta. 

Toivomme jäsenistön suhtautuvan myötämielisesti tähän projektiin, jonka uskomme vakaasti parantavan collieiden laatua ja tunnettuutta. Projektia koordinoi erikseen perustettava risteytystyöryhmä. Voit halutessasi hakea mukaan tähän työryhmään, jos täytät seuraavat ehdot:

  • Olet rotujärjestön jäsen
  • Suhtaudut avoimesti roturisteytyksiin
  • Olet kasvattanut vähintään kaksi pentuetta tai muuten hankkinut vastaavat tiedot
  • Haluat saada itsellesi pennun risteytyspentueesta

Asiasta tiedotetaan lisää heti, kun saamme tarkemmat ohjeet Suomen Kennelliitolta.