Määräaikainen poikkeuslupa on myönnetty

7.7.2020

JTT:n päätös 24.6.2020 (3/2020): 

Toimikunta hyväksyy pitkä- ja sileäkarvaisen collien rotukohtaisiin erityisehtoihin seuraavan muutoksen: Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan 1.1.2021 – 31.12.2025 välisellä ajalla, kun pentueen molemmat vanhemmat täyttävät sileäkarvaisten collieiden PEVISA-ehdot. Seuraava ehto on edelleen voimassa: Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Toimikunta selvittää vielä, voiko rekisteröintiohjelma valvoa muunnosten risteyttämistä koskevia PEVISA-ehtoja. Toimikunta esittää toiveen, että kummallekin rotumuunnokselle saataisiin yhtenevä PEVISA-ohjelma.