SCY:n tilinpäätöksestä ja taloudellisesta tilanteesta

26.4.2020

Vuonna 2019 SCY teki 211,20 € ylijäämäisen tuloksen. Tämä tarkoittaa sitä, että usean vuoden jatkunut negatiivinen kierre on saatu katkaistua.
Vuoden 2019 jäsenmaksut jäivät noin 7000 € budjetoitua pienemmiksi. Tämä johtui virheestä jäsenmäärän laskutavassa. Jäsenmäärä vuonna 2019 oli suurin piirtein sama kuin vuonna 2018.

Suurimmat säästöt vuonna 2019 tehtiin matkakuluissa. Matkustuskulut olivat viime vuonna lähes 12000 € pienemmät kuin vuonna 2018. Tästä suuri kiitos kaikille alaosastoille ja toimikunnille. Yhdistyksestä on löytynyt loistavaa talkoohenkeä yhdistyksen pelastamiseksi. Yhdistyksen WWW-kulut olivat vuonna 2019 noin 2600 € pienemmät kuin vuonna 2018. Tämä johtui siitä, että vuodelle 2019 budjetoitu muutoskustannus (Paytrail) toteutui jo vuoden 2018 puolella. WWW-sivujen kiinteät kustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tilavuokrissa saatiin säästöä noin 4300 € eli alaosastot ja toimikunnat ovat kokoustaneet etänä tai ovat löytäneet edullisempia tiloja.

Taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa, mutta yhdistyksellä ei ole lainkaan säästöjä puskurina, jos tiukka paikka tulee. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on edelleen sopeutettava toimiamme, jotta kulurakenne saadaan vastaamaan nykyisiä tuloja. Nettisivujen uudistus edullisemmalle alustalle on käynnissä ja uudet sivut tulevat käyttöön tämän kevään aikana. Tästä saadaan merkittävä vuotuinen säästö. Kiinteistä kuluista tilintarkastukseen ja kirjanpitoon on vaikea vaikuttaa. Kirjanpito tulee edullisemmaksi, jos kaikki alaosastot lähettävät tilinpäätöksen ajoissa ja oikein tehtynä tilitoimistoon. Tällä vähennämme tilitoimiston tekemään tuntiveloituksellista työaikaa. Jos tilinpäätöksen tekemisessä on ongelmia tai talousasioiden hoitoon tarvitsee apua, niin neuvoja saa Katja Kuosmaselta.

Yhdistyksen tavoitteena on tällä hetkellä vakauttaa taloutta ja löytää sellaiset kokonaisratkaisut kiinteisiin kuluihin, että pääsemme laskemaan jäsenmaksun suuruutta. Kovasti kilpaillussa maailmassa ihmiset ”kilpailuttavat” yhdistyksiä ja liittyvät sellaiseen, jossa kokevat saavansa jäsenmaksuun nähden parhaan hyödyn. Siksi on myös jatkuvasti mietittävä, mitä sellaista yhdistys pystyy tarjoamaan, jotta jokainen collien omistaja kokee tarpeelliseksi kuulua rotujärjestöön.

Teksti: Katja Kuosmanen