Sertifikaatin vastaanottaminen ja valioituminen collieilla Ruotsissa

11.9.2022

SCY on tiedustellut Svenska Brukshundsklubbenilta ohjeistusta Ruotsin nykyisten näyttelysääntöjen osalta koskien sertifikaatin vastaanottamista ja valionarvon SE MVA saamista collieilla Ruotsin näyttelyissä. Vastaus on saatu, mutta selvää tulkintaa emme siitä pystyneet tekemään. 

Yhdistyksen hallituksen tulkinta on tällä hetkellä seuraava: BH-koe ei riitä, vaan sertin vastaanottamiseen koiralla pitää olla palveluskoirakokeen alokasluokasta tulos. Mutta jos koiralla WCC Kennelliitosta, se saa kilpailla sertistä. Jos koiralla ei ole WCC:tä, ei ole, pitää omistajan itsensä tietää saako koira ottaa vastaan sertin vai ei. Valioitumisen osalta vastaus jäi “herran haltuun” -tulkinnaksi. Saattaa olla että riittää tulos palveluskoirakokeen avoimesta luokasta, mutta voi olla että ei riitä.

Lausunnossa ei huomioitu myöskään paimennuskokeen tuloksia millään lailla. Elokuussa 2022 on kuitenkin suomalainen collie saanut Ruotsin sertin ja SE MVA -arvon koetuloksella PAIM3.  

Alla liitteenä alkuperäiskielinen vastaus tiedusteluun:
"I det som kallas tjänstehundsprov i Finland ingår SBK:s bruksprov tillsammans med prov inom IGP/IPO. Det är inte någon större skillnad på grenarna sök, spår och rapport (det är de nordiska bruksprov som är gemensamma för Sverige och Finland).

Däremot finns inte appellklass i Finland, utan godkänt BH-prov krävs för start i lägsta klassen. Då BH-prov inte är jämfört med appellklass kan man tänka sig att ett ekipage behöver ha ett godkänt resultat i lägsta klassen istället i spår, sök, rapport.

IGP/IPO är internationell prövningsordning som är gemensamma inom FCI, liksom mondioring. Föreningen för Finlands Servicehundförbund (SPKL) ry:  Suomen Palveluskoiraliitto 

Suomen Palveluskoiraliitto on Suomessa toimiva palveluskoiratoiminnan keskusjärjestö, joka toimii yhteistyössä muiden koirajärjestöjen sekä koiraa käyttävien viranomaisten kanssa. Jäseninä Palveluskoiraliitossa ovat palveluskoiratoimintaa harrastavat koirayhdistykset ja rotujärjestöt.

När det gäller att få konkurrera om cert kan man ha ett WCC från sin nationella kennelorganisation. Reglerna för WCC varierar mellan olika länder och får man ett WCC utfärdat från sin kennelorganisation berättigar det till att ställa ut i bruksklass – om man vill. Man får även konkurrera om certifikat/reservcertifikat i bästa han- respektive tikklass.

Om inte WCC finns jämförs utländsk merit med vad det skulle motsvara i Sverige, vilket gör att respektive utställare behöver känna till om man har rätt att konkurrera om det nationella certifikatet eller inte.

SKK/SBK jämför utländsk merit med vad som motsvarar merit i Sverige då ansökan om svenskt utställningschampionat görs."